Често срещани грешки при ДДС – как да ги избегнете и да защитите бизнеса си

Като собственик на бизнес вероятно сте наясно със значението на данъка върху добавената стойност (ДДС) и потенциалните последици от допускане на грешки при управлението му. Тези грешки могат да доведат до финансови санкции, да навредят на бизнес репутацията ви и да засегнат паричния ви поток.

Използване на неправилни ставки на ДДС

Една от най-честите грешки при ДДС, които собствениците на фирми правят, е използването на грешна ставка. Много е важно да знаете, че за различни стоки и услуги се прилагат различни ставки на ДДС, тъй като използването на неправилна ставка може да доведе до финансови последици за вашия бизнес при следващата декларация за ДДС.

Например, ако начислявате ДДС, който е твърде малък, може да сте в нарушение на разпоредбите за ДДС и да понесете санкции от НАП.

За да избегнете тази грешка, трябва да знаете каква ставка на ДДС се прилага за всеки продукт или услуга, които предлагате. Можете да намерите тази информация на уебсайта на Национална агенция за приходите или да потърсите професионален съвет от счетоводител.

Липса на регистрация по ДДС, когато се изисква

Ако облагаемият оборот на вашия бизнес надвишава текущия праг от облагаеми 100 000 лв., трябва да се регистрирате по ЗДДС. Ако не го направите, това може да доведе до санкции и глоби, които могат да бъдат скъпи за вашия бизнес. Ето защо е важно редовно да следите облагаемия си оборот.

За да избегнете тази грешка, следете всички продажби, облагаеми и освободени, и изчислете общия си оборот. Ако оборотът Ви надхвърли прага, трябва да се регистрирате по ЗДДС в рамките на 7 дни. Също така е важно да сте запознати с правилата за регистрация по ДДС. Например, може да се нуждаете от регистрация по ДДС, дори ако оборотът ви е под прага, в зависимост от естеството на вашия бизнес.

Неточно водене на счетоводство

Воденето на точни записи е от решаващо значение за всеки бизнес, регистриран по ДДС. Трябва да съхранявате подробни записи на всички транзакции, включително фактури и разписки с ДДС, в продължение на най-малко шест години. Това ще улесни подаването на точни ДДС декларации навреме и ще избегне глобите.

Трябва да се уверите, че всички записи по ДДС са актуални и на сигурно място. Обмислете използването на дигитален счетоводен софтуер, за да следите вашите записи, тъй като това може да помогне за рационализиране на процеса и намаляване на риска от ДДС грешки.

Не търсите професионален съвет

Данъкът върху добавената стойност може да бъде сложен и е важно да потърсите съвет от професионалист, ако не сте сигурни относно някой аспект на ДДС. Това може да включва съвети за регистрация по ЗДДС, избор на правилната ставка и подаване на декларации. Освен това вие гарантирате, че вашият бизнес спазва разпоредбите за ДДС и избягвате скъпи грешки и санкции.

Професионалните съвети също могат да ви помогнат да откриете възможности за спестяване на пари от ДДС. Например счетоводен експерт може да бъде в състояние да ви посъветва кои разходи можете да поискате обратно или дали имате право на облекчения или освобождаване от ДДС.

В заключение, избягването на често срещани грешки в ДДС е от съществено значение за защитата и просперитета на вашия бизнес. Като наблюдавате облагаемия си оборот, използвате правилните ставки на ДДС, поддържате точни записи и търсите професионален съвет, можете да гарантирате, че вашият бизнес спазва разпоредбите за ДДС и избягва глоби.